torsdag 3 september 2009

EU:s inre marknad mer spännande än många tror

Intensiv dag. Mycket att fixa med det nya frilanslivet. Förberedelser för EU-mötet fredag-lördag. Och en spännande paneldebatt hos UD om EU:s inre marknad.

Intressant att höra hur entrepenörer som Johan Kristiansson (dataspelsföretaget Starbreeze), fotomodellen och egenföretagaren Emma Wiklund (tidigare Sjögren), och Christina Tillman (klädföretaget Odd Molly) uppfattar handelshinder och möjligheter på olika marknader.

Jag tycker den inre marknaden är underskattad som politikområde. Den är viktig för konsumenter, företag och för EU:s roll i världen.

Sedan kan jag vara kritisk till förslag som inte tar tillräcklig hänsyn till andra intressen. Som kommissionens första text om tjänstedirektivet.

Dagens seminarium kretsade kring Jörgen Hettnes ambitiösa utredning om horisontella regler för den inre marknaden. Till exempel hur nya bestämmelser om varor och tjänster ska anmälas till Kommerskollegium. Och mycket mer.

Jag försökte få fram tre budskap i mina inlägg från podiet:

1. Det är viktigt att undvika krångel men reglerna om den inre marknaden får inte bli så restriktiva att dynamiken försvinner. Om det tar för lång tid att införa mer ambitiösa regler för miljö, konsumentskydd eller energieffektivitet är risken att Kina och andra växande marknader hämtar inspiration från andra delar av världen, inte från EU. Det vore inte bra för svenska företag.

2. Jörgen Hettne skriver om bristande resurser för marknadskontroll och tillsyn. Om konsumenterna ska lita på den inre marknaden måste myndigheterna få mer pengar för att kontrollera att företagen uppfyller kraven, inte minst nu när även många tjänster kommer att omfattas.

3. Tjänstedirektivets regler om anmälan av nya bestämmelser är nog inte allmänt förstådda hos myndigheter, kommuner, intresseorganisationer eller allmänhet. Här väntar en hel del överraskningar som kommer att vålla debatt så småningom när kommunpolitiker och medier hinner i fatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar