lördag 12 september 2009

Mona Sahlin på offensiven

"Vi måste ha skatter som är tillräckligt höga för att klara välfärdens utmaningar". Det var ett av budskapen när Mona Sahlin inledde Socialdemokraternas förtroenderåd här i riksdagshuset. Alliansens skattesänkningar fick hård kritik för att vara orättvisa och dra undan resurser från välfärden.

Sahlin höll ett ideologiskt tydligt tal, där hon ställde alliansens "sociala klyftor" mot socialdemokratins "sammanhållning och solidaritet". Huvudfrågan i valet blir "jobb eller ökade klyftor", menade hon.

Syftet med talet tycktes vara att slå an tonen inför partikongressen i slutet av oktober. Jobben, utbildningen och välfärden var givna ämnen. Dessutom lyfte Sahlin fram ungdomsfrågorna och storstadspolitiken. I de två ämnena tyckte jag budskapet var mer fokuserat än tidigare. Ska bli intressant att läsa förslaget till politiska riktlinjer, som nu gått ut till ombuden.

Och den socialdemokratiska budgetmotionen i riksdagen. Mona Sahlin använde en liknande formulering som i den gemensamma DN-artikeln med Thomas Östros nyligen: "vi måste orka pröva varje ny reform efter dess effekter på sysselsättningen".

För min del är jag övertygad om att upprustning av miljonprogrammet, fler fritidsgårdar och bättre flyktingmottagning är bra också för jobben. Jag hoppas den socialdemokratiska riksdagsgruppen kommer till samma slutsats i budgetmotionen. Siffrorna där betyder mycket för trovärdigheten i budskapet på partikongressen.

Förtroenderådet behandlade också ett utmärkt Afrikaprogram, med en bra inledande presentation av Joe Frans och kloka inlägg av bland annat Mariam Sherifay och Peter Weiderud.
Efter lunch fortsätter mötet med tal om EU:s Lissabonstrategi och diskussion om tillväxtfrågorna.

Vad som händer i korridorerna - om kommande VU-val med mera - lär visa sig så småningom.

Andra om (S) förtroenderåd: DN, Expressen, Eric Sundström, Mats Johansson, Monica Green, Peter Andersson, Veronica Palm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar