tisdag 1 september 2009

Brister i beredskapen

En 37-årig man blev det första svenska dödsfallet i svininfluensan. Det är sorgligt, men inte oväntat, som statsepidemiolog Annika Linde uttryckte det i gårdagens Aktuellt.

Nyheten ökar oron, särskilt som det samtidigt kommer rapporter om en snabb spridning av viruset.

Medierna behöver klara två uppgifter. Dels att ge en saklig information om hur allvarlig sjukdomen är och vilka råd man bör följa. Det tycker jag hittills har skett på ett bra sätt. Svininfluensan är allvarlig, men det är fortfarande inte den riktigt farliga pandemi som världen fruktat.

Den andra uppgiften är att granska hur regering och myndigheter klarar situationen, och hur bra vår beredskap egentligen är. Medierna har varit sämre på det. Lugnande besked från regeringen och myndigheterna om tidtabellen för vaccinering och om landstingens krisplaner har ofta återgetts okritiskt.

När antalet fall nu växer syns bristerna i krisberedskapen tydligare. De är förhoppningsvis inte avgörande just nu, men vi måste snabbt lära av dem. Svininfluensan kan bli värre, eller en ny pandemi uppstå.

Landstingens planer var alltför mycket pappersprodukter som inte testats tillräckligt i realistiska övningar. Bråket om betalningen för vaccineringen är ett exempel, liksom oklarheten om vem som ska utföra vaccineringen och hur ett stort antal smittade människor ska behandlas separat från alla andra som uppsöker vårdcentraler och sjukhus.

Besparingar gör att vården har svårare att klara toppbelastningar. Överblicken försvåras av många olika vårdgivare utan gemensamma journalsystem. Marknaden klarar inte på egen hand att få fram tillräckligt av handsprit och andra förebyggande produkter. Det är faktorer som Socialstyrelsen borde ha tagit på större allvar mycket tidigare.

Rättvisan i vården är också i fara. Det är osäkert hur landstingen ska kunna upprätthålla den nationella prioriteringen av vilka som ska få vaccin och antivirala mediciner som Tamiflu först. Starka intressen slåss redan om vaccinet – det är en västanfläkt mot hur det skulle vara vid en ännu allvarligare epidemi. Socialstyrelsen borde ha ingripit långt tidigare med sanktioner mot läkare som skrev ut Tamiflu till sina bekanta – då hade det varit lättare att undvika överförskrivning nu.

Sedan är det fortfarande ett problem att den globala produktionskapaciteten för vaccin är för låg. Folkhälsominister Maria Larsson öppnar i Dagens Nyheter för en ny diskussion om en nordisk vaccinfabrik. Det är bra, men alldeles för sent.

Jag är övertygad om att det går att peka på bristerna utan att skapa onödig oro. Maria Larsson och de ansvariga myndighetscheferna har mycket att lära av svininfluensan. Bättre granskning kan hjälpa Sverige att skärpa beredskapen mot en ännu värre pandemi.

Andra om svininfluensan: Jinge, Peter Andersson, Svensson, AB1, SvD, GP,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar