fredag 6 november 2009

Marknaden först för alliansen

Regeringen drev igenom sin linje om tjänstedirektivet. Utländska företag behöver inte ha en representant i Sverige, som kan ställas till svars för brister. Nästa steg är att bredda tjänstedirektivet till vårdsektorn, ett kontroversiellt förslag som Ewa Björling driver utan större debatt.

Eva-Lena Jansson skriver bra om de borgerliga partiernas attityd i onsdagens riksdagsdebatt:

"Och det värsta är inte att borgarna faktiskt medgav att LO/TCO/SACOs farhågor skulle kunna besannas med regeringens förslag. Det värsta är att representanter för Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna stod i riksdagens talarstol och påstod att man gillade den svenska kollektivavtalsmodellen. Falsk varudeklaration kallas sånt"

Utan en juridiskt ansvarig representant i Sverige blir det problem även på andra områden än arbetsvillkoren. Tillsyn av miljö- och hälsoskydd, skatteuppbörd,bekämpande av ekonomisk brottslighet - bara för att ta några exempel.

Något i skymundan har handelsminister Ewa Björling tagit initiativ till ytterligare förändringar i EU. Hon vill öppna den europeiska vårdmarknaden och har fått med sig ett antal kollegor vid det informella ministermötet nyligen. Detta handlar alltså inte om patienters möjlighet att söka vård utomlands, som också förhandlas nu, utan om ett nytt förslag som skulle ge vårdbolagen större frihet att etablera sig i andra länder utan nationella hinder.

Detta är en jättefråga som borde skapa mer diskussion, både i Sverige och i EU. Kompromissen om tjänstedirektivet blev möjlig bland annat därför att vårdtjänsterna hamnade utanför. Mona Sahlin tog upp frågan i en tv-debatt inför EU-valet, men varför är de rödgröna så tysta nu?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar