torsdag 12 november 2009

Kräv partisamtal om bråket

Det är uppseendeväckande att ordföranden Anders Eriksson och kanslichefen Joel Brorsson lämnar arbetet i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Oppositionen bör snarast begära information från regeringen om vad som skett.

Jag delar Mark Klambergs bedömning att situationen är olycklig. Justitieminister Beatrice Ask gillar inte Anders Erikssons utredning om FRA. Skulle det ha påverkat avgången så är det allvarligt. Ask talar om "samarbetsproblem" på nämnden - men är det hela sanningen?

Säkerhets- och integritetsskyddnämnden ska granska hur polisen hanterar känsliga personuppgifter. Det är en central kontrollfunktion i demokratin. När så många plötsligt lämnar sina uppdrag krävs en ordentlig diskussion i riksdagen.

Beatrice Ask måste förklara sig. Kan hon inte göra det på ett godtagbart sätt bör historien bli en fråga för konstitutionsutskottet.

Andra om affären: DN, Ekot, Ny Teknik, HAX, Mitt i steget, Scaber Nestor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar