tisdag 17 november 2009

Försvara kvinnors rättigheter

Diskussionen om "svenska värderingar" i söndagens Agenda blev förvirrad. Socialdemokratin har inte råd att abdikera från debatten och låta Folkpartiet ta över arbetarrörelsens värdeord.

På några minuter skulle Nyamko Sabuni (FP) och Veronica Palm (S) klara ut vad som är "svenska normer" och vad nyanlända ska lära sig i ämnet "samhällsorientering". Palms uppgift var inte lätt med programmets röriga upplägg. Hon hävdade med rätta att arbete är bästa vägen till integration, men kom inte så mycket längre.

Istället relativiserade Veronica Palm i ett inlägg: "vad som är svenska värderingar och vad som inte är det, är väldigt olika". Programledaren Karin Hübinette fyllde på genom att fråga: "vad är det man ska lära ut som är mer än lagar och regler?".

Det gav Nyamko Sabuni fritt spelrum att prata om den värdegrund som byggts upp i Sverige under många år kring respekt för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställhet.

Jag blir upprörd över Sabunis retorik, eftersom jag vet hur Folkpartiet stoppat stödet till förortsskolorna, gynnar friskolor, inför vårdval och andra reformer som gör det svårare för människor att mötas. Segregationen är det största hotet mot det "kitt" av gemensamma värderingar som Sabuni talar om.

Andra tittare kanske inte känner till Jan Björklunds politik lika väl. Deras bild kan bli att Sabuni säger det viktiga medan Socialdemokraterna inte står upp för värderingar som borde vara självklara, men som inte är det (läs till exempel Nalin Pekguls viktiga artikel i dagens DN).

"Jag älskar Sverige", kallar Luciano Astudillo sin blogg. Han argumenterar klokt om behovet av en svensk identitet som är öppen för mångfald samtidigt som den respekterar grundläggande värden. Cem Özdemir, ett av språkrören för De Gröna i Tyskland, resonerar på ett liknande sätt.

Den debatten måste fler socialdemokrater ta. Lita på att Folkpartiet kommer att köra sitt prat om svenska värderingar i valrörelsen trots att den praktiska politiken går i motsatt riktning.

Arbetarrörelsen måste tydligt försvara kvinnors rättigheter, respekten för olika sexuell läggning, demokratins principer. Oavsett varifrån hoten kommer.

Det är inte bara lagarna som uttrycker värdegrunden för det svenska samhället. Principerna i läroplanen för grundskolan också viktiga. De är inte självklara, utan finns där på grund av många decenniers folkrörelsearbete. Naturligtvis finns värderingarna på många håll, och det finns stora brister även i Sverige, men de nordiska länderna har kommit längre än många andra delar av världen.

Istället för att ducka för Nyamko Sabuni borde Socialdemokraterna föreslå skärpa formuleringar i läroplanerna, till exempel om kvinnors rätt till sin sexualitet och om HBT-personers rättigheter. Dessa principer måste gälla för all skattefinansierad verksamhet. Arbetarrörelsen måste också som folkrörelse ta debatten mot dem som förtrycker unga tjejer i namn av konservativa tolkningar av religion - oavsett vilken den är.

Det finns ingen motsättning mellan generella åtgärder för sammanhållning och särskilda insatser för att försvara kvinnors rättigheter - tvärtom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar