torsdag 5 november 2009

Italien dömer CIA - svenska åklagaren lade ned ärendet

Den 3 november 2004 fattade tf överåklagare Agneta Blidberg ett beslut som få känner till. Någon förundersökning om brott i samband med avvisningen av två egyptier behövdes inte. När nu en domstol i Milano ställer CIA-agenter och italiensk säkerhetspolis till svars för ett liknande fall finns det skäl att fundera över hur svenskt rättsväsende fungerar.

Så här skrev Agneta Blidberg när hon instämde i kammaråklagare Kay Engfeldts bedömning att det inte skett något brott på Bromma:

"Med hänsyn till att det, särskilt vid aktuell tidpunkt, fanns stränga krav på säkerhets- och skyddsåtgärder, har jag inte funnit att de vidtagna åtgärderna kan anses stå i strid med de allmänna principer som gäller för polisingripanden. Jag delar därför Kay Engfeldts bedömning att det saknas anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats av svensk polis. Beslutet bör omfatta de åtgärder som har vidtagits av utländsk personal, eftersom denna inte utövat någon självständig verksamhet vid tillfället."

Läs gärna citatet igen. Den brutala behandlingen på Bromma kunde inte "anses stå i strid med de allmänna principer som gäller för polisingripanden". CIA:s agerande var inte "någon självständig verksamhet".

De Säpotjänstemän som var ansvariga för kontakterna med CIA i samband med avvisningen har fått nya fina jobb. Trots att alla utredningar är överens om att Säpo bar ansvaret för att CIA tog över avvisningen.

Detta kunde möjligen Ekot ha ägnat en smula intresse istället för att komma med felaktiga påståenden om den förra regeringens ansvar för händelserna på Bromma flygplats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar