onsdag 7 oktober 2009

Riksbankens dörrar på glänt

Regeringsrätten gav igår Riksbanken bakläxa och lämnade ut ett antal av de dokument om Lettland som jag bett att få läsa. Det är en principiellt viktig dom som förhoppningsvis kan betyda lite mer öppenhet i en av de samhällsinstitutioner som är mest slutna för insyn.

Jag hade begärt ut mejl och andra allmänna handlingar hos Riksbanken som hade samband med den ekonomiska krisen i Baltikum. Riksbanken avslog min begäran, med några få undantag.

Regeringsrätten kommer till en annan slutsats och skriver bland annat:

"Utgångspunkten är emellertid att uppgifter på utrikesområdet ska vara offentliga. Det kan därför inte komma ifråga att enbart med utgångspunkt i att det är fråga om ett ärende av nu redovisat slag sekretessbelägga samtliga uppgifter i målet".

Innehållet i de dokument jag fått ut är inte sensationellt men intressant. Den febrila aktiviteten på Finansdepartementet och Riksbanken söndagen den 16 november 2008 visar hur akut situationen var. Finansdepartementets promemoria "Devalvering i Lettland mm.doc" hör till de handlingar jag inte fått ta del av, liksom en presentation av Riksbanken med titeln
"LatviadevaluationNov24.ppt".

Torbjörn Becker på SITE varnade Riksbanken för försvaret av den lettiska valutakursen i mejl 8 december 2008, visar det sig också. Lettland stod inför en realekonomisk härdsmälta "om inte världskonjunkturen gör en mirakelvändning", skrev Becker till sin kontakt på Riksbanken. "Låt oss hoppas på mirakelräddningen", fick han till svar.

Det finns andra intressanta upplysningar i dokumenten, men det viktigaste med domen tror jag är att Regeringsrätten inte accepterar Riksbankens hemlighetsmakeri när det gäller allmänna handlingar.

[UPPDATERING: Financial Times har en bra ledare idag, torsdag, om varför kraven på Lettland är för hårda]

Andra om Lettland: DN, E24, SvD, SvD2, SvD3

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar