lördag 17 oktober 2009

Bravo, Beatrice Ask

Utkastet till EU:s Stockholmsprogram är en positiv överraskning. Den svenska regeringen använder ett annat tonfall än i det gällande Haagprogrammet, och har några bra nya förslag. Risken att repressiva åtgärder dominerar finns kvar, men Beatrice Ask gör ett ordentligt försök att lyfta fram medborgarnas rättigheter.

Jag hittar flera bra initiativ vid en snabbläsning av dokumentet, framför allt på Beatrice Asks område.

EU-institutionerna ska ha ett nära samarbete med EU:s byrå för mänskliga rättigheter när nya förslag tas fram. Viktig markering, liksom att det ska gå snabbt att ansluta EU till konventionen om mänskliga rättigheter.

EU ska utse en särskilt samordnare mot trafficking.

EU:s nye höge representant ska få i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för mänskliga rättigheter.

När det gäller reglerna om rättssäkerhet hänvisar dokumentet bara till den färdplan som nu förhandlas i rådet, det är en brist. Avsnittet om terrorism är något nedtonat, men där finns en rad problem för rättssäkerheten och ett slarvigt sätt att uttrycka sig om radikalisering. Förslaget om en lag för frivilligorganisationers pengahantering är kontroversiellt.

Vad gäller migration är texten svagare än på det rättsliga området, men det finns åtminstone en starkare betoning av asylrätten än i många tidigare EU-dokument: EU:s gemensamma asylsystem ska bygga på "full and inclusive application of the Geneva Convention".

Bra att Sverige tar upp tredjelandsmedborgarnas rättigheter och att det finns ett ordentligt avsnitt om integration, som också knyter ihop det med arbetet mot diskriminering.

Översynen av direktivet om familjeåterförening kan gå åt fel håll, från ett humanistiskt perspektiv.

Denna snabbanalys kan inte täcka allt, men helhetsintrycket är att framför allt Beatrice Ask tar chansen att driva EU:s rättsliga politik i en riktning som betonar medborgarnas rättigheter.

Hur det går när texten möter andra medlemsländers positioner återstår att se.

Andra om Stockholmsprogrammet: SvD, Christian Valtersson, Karl Sigfrid, Mårtensson,

1 kommentar:

  1. Bra att Du ser något positivt i detta för det är det verkligen. Hade Bodström uttalat sig hade han dissat texten utan att ha läst den. Den kommer ju från Beatrice Ask.

    SvaraRadera