tisdag 20 oktober 2009

Hård kritik mot Andreas Carlgren

Ikväll äter EU:s miljöministrar middag och diskuterar strategin inför klimatmötet i Köpenhamn. Den europeiska miljörörelsen är missnöjd med Sveriges agerande hittills.

"Vi är mycket bekymrade över Sveriges brist på ledarskap", säger Stephan Singer på Världsnaturfondens EU-kontor. Å ena sidan försöker svenskarna lyssna på alla utan att leda arbetet med den kraft som tidigare förhandlaren Bo Kjellén hade. Å andra sidan finns det ett område där Sverige agerar hårt - möjligheten att slippa minska utsläppen på hemmaplan för att istället satsa pengarna i u-länderna. Det minskar chanserna att stoppa växthuseffekten, menar Stephan Singer:

"Svenskarna vill framstå som gröna, men den verkliga historien är en helt annan" .

När EU:s miljöministrar håller sitt formella möte i morgon är en av huvudfrågorna vad man ska göra med de rättigheter till koldioxidutsläpp som blir över när utsläppssiffrorna år 2012 jämförs med löftena i Kyotoprotokollet. Vissa länder har minskat utsläppen kraftigt, till exempel Ryssland och länder i östra Europa som stängde mängder av ineffektiva industrier efter kommunismens fall.

Världsnaturfonden vill att dessa överblivna utsläppsrätter, "hot air", inte ska vara en förevändning för att slippa göra nya åtgärder. Miljödepartementet i Stockholm har också haft en tuff linje, men nu verkar Andreas Carlgren vara på väg att kompromissa på miljörådsmötet.

På toppmötet nästa vecka står också pengarna till u-länderna på dagordningen. Det ska EU:s finansministrar tala om idag. Även där är det osannolikt att besluten blir särskilt ambitiösa.

Fredrik Reinfeldt och Andreas Carlgren har mycket att bevisa om de ska leva upp till retoriken om den ambitiösa klimatpolitiken.

[UPPDATERING: Det blev ingen lösning på frågan om överblivna utsläppsrätter vid miljöministermötet. Köpenhamnsmötet kommer inte att enas om ett juridiskt bindande avtal, säger dessutom Reinfeldts klimatexpert Lars-Erik Liljelund till Der Spiegel. Ändå överger Andreas Carlgren Kyotoprotokollet, som tog enorm kraft att få igenom. Klimatfrågan går mot ett fiasko i december.]

Andra om EU:s miljöministermöte, klimatet: Ekot, SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar