tisdag 6 oktober 2009

KU måste granska Anders Borg

Regeringens agerande mot Lettland är en skandal. Finansministern har hemliga diskussioner med de svenska storbankerna. Däremot har inte Anders Borg lyssnat på de oberoende ekonomer som länge varnat för det desperata försvaret av den lettiska valutakursen och besparingarnas effekter på befolkningen.

Svenska banker bär en stor del av ansvaret för krisen genom sin ansvarslösa utlåning. Anders Borg förstärkte problemen genom att gå emot IMF:s experter, som tidigt sa att en devalvering var bästa vägen till återhämtning när bubblan hade spruckit.

Beslutsfattarna i Lettland höll fast vid valutakursen och bad omvärlden om ekonomiskt stöd. När letterna till slut gått med på stenhårda nedskärningar för att uppfylla EU:s krav kom IMF och krävde ännu mer. Då höjde inte Anders Borg rösten, trots att IMF-kraven var uppenbart orealistiska. Nu, däremot, ställer Anders Borg ultimatum.

Borgs och Reinfeldts tonläge de senaste dagarna hör inte hemma i dialogen mellan grannländer. Sverige uppträder som om Lettland var en koloni.

Det kan säkert stämma att starka krafter inom IMF vill riva upp lånen, och att Borg vill varna letterna i tid. Men det motiverar ändå inte det sätt som de svenska hoten framförs. Borg och Reinfeldt skulle vara mer trovärdiga om de faktiskt reste till Lettland och talade med de människor som drabbas av nedskärningarna.

Om Lettland till slut tvingas devalvera är det ett misslyckande för Anders Borg som framför allt drabbar letterna, men också svenska skattebetalare. Ett sådant fiasko måste rimligtvis få effekter för Anders Borgs politiska framtid.

Redan nu borde konstitutionsutskottet inleda en granskning av hur finansministerns kontakter med de svenska bankerna skötts och dokumenterats.

Andra om Lettland: DN, DN2, DN3, DN4, SvD2, SvD3, Alliansfritt Sverige, Dagens Arena, Den hälsosamme ekonomisten, Flute-tankar, Mitt i Steget, Oscar Swartz

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar