tisdag 1 mars 2011

Närmare Israel med Pär Nuder

Envisa uppgifter säger att Berit Andnor gärna vill se Pär Nuder som socialdemokratisk partiledare och att övertalningsförsök pågår. Trots att Nuder gett besked om sitt "oåterkalleliga" nej till posten.

För min del tror jag att Pär Nuder var ärlig i intervjun med Aktuellts Mats Knutson. Han har gått vidare i livet efter en lång politisk insats. Valberedningen tycks inte respektera beskedet och därför finns det ändå skäl att skriva om Nuder på samma sätt som jag gjort med andra namn som nämns.

Jag har tagit upp fem punkter tidigare:

* skattefinansierad välfärd av god kvalitet som bidrar till jämlikhet
* ambitiös miljöpolitik som bidrar till jobb och konkurrenskraft
* bättre uppväxtvillkor i miljonprogrammets hyreshusområden
* en aktiv europapolitik men ett nej till Nato-medlemskap
* mänskliga rättigheter och rättssäkerhet

Pär Nuder har skickligare än de flesta argumenterat för den svenska välfärdsmodellen. Det är dock svårt att se några avgörande skillnader mellan honom och till exempel Thomas Östros i synen på den ekonomiska politiken, till exempel när det gäller tillräckligt höga skattenivåer för att klara en rättvis välfärd i framtiden.

När det gäller miljöpolitiken har Pär Nuder ett ansvar för att Göran Perssons vision om det gröna folkhemmet inte fick större genomslag i regeringens arbete. Som statssekreterare och senare som finansminister hade Nuder kunna driva på miljöarbetet istället för att bromsa det. Socialdemokratin blir troligen inte särskilt grön med Pär Nuder som partiledare.

Vad gäller miljonprogrammen berättar Pär Nuder i sin bok Stolt men inte nöjd hur hårt han reagerade på Mona Sahlins tal om ett investeringsprogram i miljardklassen. Det är begripligt att han som ekonomisk-politisk talesman ville vara informerad i förväg, men även som finansminister stoppade Pär Nuder förslag om att bryta segregationen.

Pär Nuder står för den socialdemokratiska majoritetslinjen om EU och deltar aktivt i den internationella debatten om god välfärd. I utrikespolitiska frågor ligger han ofta närmare USA än den mer kritiska socialdemokratiska traditionen. Med Pär Nuder som partiledare är det mer troligt att socialdemokratin på sikt svänger i synen på Nato.

När det gäller mänskliga rättigheter skulle en förändring med Pär Nuder som partiledare vara synen på konflikten mellan israeler och palestinier. Där har han haft en mer positiv syn på Israel och inte velat se tydliga fördömanden av israeliskt övervåld. Det finns också känsliga frågor kring avvisningar med mera sedan Pär Nuders tid som ansvarig för säkerhetsfrågor i Statsrådsberedningen.

Pär Nuder är en begåvad politiker men också kontroversiell. Det är osäkert om han uppfyller valberedningens kriterium att kunna samla partiet. Berit Andnor tar en risk om hon tänker lansera Pär Nuder sent inför kongressen som ett överraskande kort ur rockärmen.

Tidigare inlägg i denna serie:

Veronica Palm vågar tala miljö
Mikael Damberg gillar tjänstejobb
Österberg vill ha kvar den svenska modellen
Östros har störst trovärdighet
Eneroth: folkrörelse och industri

Andra om Socialdemokraterna: AB, AB2, AB3, DN, DN2, Exp, Exp2, Exp3, Exp4, SvD, SvD2, Björn Sundin, Högbergs tankar, John Johansson, Rasmus Lenefors, Röda Berget, med flera

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar