onsdag 13 januari 2010

Hoppfullt efter utfrågningen av Potocnik

Resurseffektivitet och biologisk mångfald. Jan Potocnik valde två bra profilfrågor när han presenterade sina ambitioner för EU-parlamentet.

Den slovenske kommissionären fick mycket applåder. Han hade läst på ordentligt och använde sina erfarenheter från de fem åren som forskningskommissionär. Dessutom gav han tydliga besked.

Potocnik vill ha hållbar utveckling som ett nyckelbegrepp i EU:s 2020-strategi. "Genom att satsa på miljön, så sätter vi jobben främst." Han vill se samarbete med näringslivet, men med tydliga politiska krav: "De behöver inte hövlighet från oss, utan förutsägbarhet".

Tiden räckte inte till för hela Potocniks vision om resurseffektivitet, men han tog upp Europas roll som råvaruimportör, jämförde med Japans effektivitet, betonade den offentliga upphandlingens roll, och lovade ta upp resurshushållningen i översynen av EU:s tematiska strategier för naturresurser och avfall under 2011-2012.

Den blivande miljökommissionären hade också tänkt igenom strategin för biologisk mångfald. Han ville bland annat få fram marina skyddade områden snabbare, skapa en vetenskaplig panel liknande IPCC, få fram mer kunskap om kostnaderna när biologisk mångfald går förlorad.

Potocnik lovade i praktiken ett sjunde miljöhandlingsprogram och nästan ett separat direktiv om nanoteknik. "Reach is simply not enough", sa han om kontrollen av nanomaterial.

Däremot var han sämre påläst när det gäller kemikalier i övrigt, kanske ett tecken på att frågorna har en alltför svag ställning i miljödirektoratet. Förhoppningsvis leder de utmärkta inläggen från Åsa Westlund och Carl Schlyter till att Potocnik läser in sig även på lågvolymkemikalier och högriskämnen.

Sammantaget var ändå utfrågningen hoppfull för EU:s miljöpolitik. Nu gäller det att Barroso stödjer Potocnik i de interna förhandlingarna om ny lagstiftning. Det skulle nämligen förvåna mig mycket om parlamentet underkände kandidaturen.

Sedan kan jag inte låta bli att notera den svenska regeringens ointresse att lyfta fram just de frågor som Potocnik nu gör till sina prioriteringar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar