måndag 25 januari 2010

Avreglering och ansvar

Sverige är på väg mot ett amerikanskt sjukvårdssystem, men utan ett ordentligt ansvar för felaktiga behandlingar. Nu ska dessutom läkarnas personliga ansvar bort, berättar Anna-Lena Haverdahl och Fredrik Mellgren i Svenska Dagbladet.

Frågan har varit aktuell ett tag, men inte fått den uppmärksamhet den förtjänar. Så här skriver Haverdahl och Mellgren:

"Men inom kort väntas regeringen lägga förslag om att drabbade bara ska kunna vända sig till Socialstyrelsen. Där ska man i första hand granska vårdgivarens ansvar och leta efter systemfel och brister i rutinerna, inte söka efter det individuella ansvaret. På sin höjd kan man besluta om en prövotid under något eller några år för en läkare som exempelvis har missbruksproblem. Alla ärenden ska också omgärdas av sekretess och inga beslut kan överklagas."

En sådan reform kan skada förtroendet för sjukvården, menar artikelförfattarna. Det har de rätt i. Även om läkare sällan råkar ut för sanktioner i dagens system så finns ändå möjligheten för patienter att klaga till ansvarsnämnden (HSAN).

Artiklar tar inte upp ett kanske ännu större problem. Vem tar ansvar för dålig vård som beror på bristande samordning i vården?

Många har erfarenheter av hur patienter skickas mellan olika vårdgivare där den ena läkaren inte vet vad den andra gör. I flera landsting, som Stockholm, saknas gemensamma journalsystem. Patienter som inte själva kan slåss för sin rätt blir bortglömda när helhetsansvaret saknas.

Det finns många brister i USA:s sjukvårdsystem. Jag vill inte ha samma strikta skadeståndsansvar här som där.

Men dagens utveckling i Sverige är orimlig. Vårdkoncernerna plockar hem miljonvinster men behöver inte ta ansvar för patienter som man lyckats putta över till någon annan vårdgivare när det blivit problem.

Avregleringen - som man kan vara kritisk till i sig - måste följas av hårdare regler om ansvar och samordning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar