söndag 16 januari 2011

Vi behöver både samarbete och nationellt IT-försvar

Cyberhot och terrorism är teman på Folk och Försvars första dag i Sälen. Cecilia Malmström lanserar EU:s planer för ökad samordning och föreslår närmare samarbete med Nato. Håkan Juholt presenterar en läsvärd socialdemokratisk rapport om ökad IT-säkerhet.

Håkan Juholt har lyft fram cyberhot länge. Han har en rad bra förslag om vad vi som individer bör göra, hur Sverige ska höja sin beredskap och vilket internationellt samarbete som behövs. Ett av de viktigaste förslagen är att klara ut ansvaret. Juholt vill helst se att det ligger hos Statsrådsberedningen i regeringen och hos Myndigheten för Skydd och Beredskap, MSB.

Cecilia Malmström tar upp en rad viktiga frågor där EU kan göra mer. Det är bra att kommissionen agerar när det går trögt hos Catherine Ashton och hennes utrikestjänst. Dessutom ligger många av åtgärderna inom kommissionens ansvarsområde. Däremot är det olämpligt av en EU-kommissionär att ägna sig åt slängar om nationell politik, i det här fallet om synen på Nato.

Märkligt bara att frågan om Wikileaks nästan bara behandlas som ett säkerhetsproblem för USA. Det har ju bara gått en dryg månad sedan it-attacker mot servarna i Sverige där Wikileaks lade upp material. Det är inte bara klassiska skurkstater som kan angripa svenska mål.

Angreppen mot Wikileaks-servrarna illustrerar att Sverige behöver en självständig nationell förmåga att möta cyberhot. Samarbete med EU, ja. Med Nato - kanske, inom vissa gränser. Men vi behöver själva kunna stå emot angrepp även från Nato-länder.

När det gäller extremism var det bra att Säpo-chefen talade om olika typer: vit makt, autonoma, islamistisk. Liksom att han varnade för att pendeln nu kan slå över med krav som att polisen ska övervaka Facebook.

Andra om Folk och Försvar: DN, DN2, Exp, SvD, Annicka Engblom, Chefsingenjören, Försvar och Säkerhet, Håkan Juholt, Wiseman´s Wisdoms , Inger Fredriksson, Voter, med flera

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar