torsdag 20 januari 2011

Informera utrikesnämnden om Nato

Sten Tolgfors gav andra svar om Sverige och Natos försvarsplanering på pressträffen i Sälen än vad Carl Bildt gjort på denna blogg. Det här är en avgörande fråga för svensk säkerhetspolitik. Att inte regeringen informerat utrikesnämnden eller ens Socialdemokraternas ledning strider mot svensk tradition. Fredrik Reinfeldt måste se till att så sker.

Här en utskrift av mina frågor på pressträffen och Sten Tolgfors svar. Jag har redigerat bort enstaka ord för bättre läsbarhet, utan att det ändrar innebörden. Se pressträffen på Folk och Försvars hemsida för den exakta ordalydelsen.

Mats Engström (ME): Jag har en fråga för klarläggande om övningar i Sveriges närområde, särskilt när det gäller Baltikum. Nato har ju upprättat försvarsplanering och där ingår också att öva. Var går gränsen för Sveriges deltagande i den typen av övningar? När det gäller Natos försvarsplaner, som även sägs innehålla svenskt territorium: Har det skett några kontakter mellan svenska representanter och Nato vad gäller möten och andra typer av samtal?

Sten Tolgfors (ST: Försvarsplanering tillhör det mest hemliga som länder har. Du kommer inte att få någon vidlyftig diskussion om Sveriges försvarsplanering. Jag kan säga följande.

I mars månad satte en ny försvarsplanering igång. Den hade i praktiken legat nere eller gått på sparlåga under väldigt många år. Den måste bygga på inriktningsproppen och det försvaret som finns där, och på det säkerhetspolitiska ingångarna. Nu pågår det arbetet.

Jag är också glad att du nämnde Natos strategiska koncept. Jag noterar en liten underlighet i vår debatt hittills, att man först säger varför pratar ni så mycket om EU-medlemskapet, ni har format en solidaritetsförklaring, det är ju inte artikel 5, det är inte Nato. Nej det är korrekt.

Samtidigt säger man att artikel 5 har urholkats, att vi inte kan lita på det så mycket i närområdet längre. Jag menar att det är fel. Nato-toppmötet och det strategiska konceptet underströk det. Nato har hittat en balans mellan krishantering och organisationen för militär kärnsäkerhet, artikel 5. Nu blir det tydligt engagemang och ansvar också i vårt närområde. Det påverkar också Sveriges säkerhet och är därmed bra.

ME: Var går gränsen för medverkan i den här typen av övningar och hur har det varit med kontakterna om de konkreta planerna?

ST: Jag kommer såklart inte att svara på fråga nummer två, oavsett i vilken riktning...

ME: Carl Bildt har sagt att ni inte haft några kontakter.

ST: OK, men det vill jag inte svara på.

Sverige är inte med i artikel 5 men vi bygger säkerhet tillsammans med andra. I övrigt så…För mig är inte det viktiga att rita en box eller en låda och säga utanför det där kan vi inte var med. Vi är militärt alliansfria, vi ingår inte i artikel 5, men vi bygger säkerhet tillsammans med andra och våra grannar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar