torsdag 25 mars 2010

Usel journalistik, Jan Helin

Jesper Strömbäcks debattartikel om opinionsmätningar är onekligen vältajmad. Samma dag som medieprofessorn varnar för att dra slutsatser av webbenkäter så gör Aftonbladet just det i sin förstanyhet på nätet.

"Storseger för Reinfeldt igen", heter det i rubriken, utan något resonemang om hur representativa omröstningar på nätet är. Man kan sätta många frågetecken kring enkäter både hos Aftonbladet och Expressen efter tv-debatter med mera.

"Det spelar ingen roll om en webbenkät har besvarats av 100 eller 10 000 personer", skriver Jesper Strömbäck. "Om urvalet inte är representativt säger resultaten ingenting om den allmänna opinionen."

Kanske handlar det från tidningarnas sida mera om att spara pengar och tid på att inte beställa Sifo-mätningar, än om politisk kampanj. Men effekten blir att de medborgare som inte har möjlighet att sitta och klicka efter debatterna hamnar utanför denna snedvridna "nätdemokrati".

Jag vet förstås att Aftonbladets chefredaktör inte detaljstyr rubriker och nyhetsvärdering, men Jan Helin har ansvaret för tidningens principiella syn på demokrati och medier. Jesper Strömbäck har rätt i sin slutsats:

"Medierna har betydande makt i den politiska opinionsbildningen, och med makt bör alltid följa ansvar. Det är därför hög tid att medierna tar ett större ansvar för hur de rapporterar kring egna och andras opinionsmätningar."

Jan Helin är en klok person med stor integritet. Är han beredd att stoppa den usla journalistiska användningen av webbenkäter som dagens rubriker är exempel på?

Andra om debatten: AB, Alliansfritt Sverige, med flera

PS Jag har av personliga skäl nu under mars svårt att hinna länka till många andra bloggares välskrivna inlägg. Det blir bättring i april. DS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar