onsdag 24 november 2010

Ett linjetal utan mänskliga rättigheter

Carl Bildt höll ett ambitiöst linjetal i går på Utrikespolitiska institutet. Där fanns historiska återblickar om Sveriges roll i Europa, där fanns en intressant analys av dagens globala flöden, där fanns en viktig markering om Turkiets väg till EU.

Men var fanns de mänskliga rättigheterna?

Det blir ofta mycket geopolitiska analyser i Bildts tal, sällan exempel på hur kvinnor eller etniska minoriteter förtrycks. Man kan knappast säga att mänskliga rättigheter är något starkt tema i den här regeringens utrikespolitik.

De mänskliga rättigheterna trodde jag var ett gemensamt svenskt intresse över blockgränserna att driva. Däremot förväntar jag mig inte att den tidigare moderate partiledaren talar om en rättvis globalisering eller om bankernas ansvar för krisen. Här finns tydliga ideologiska skillnader i utrikespolitiken.

Det är också värt att notera Carl Bildts markeringar om Sveriges säkerhetspolitik. Bildt säger så här:

"Att Natos nya strategiska koncept tydligt betonar den grundläggande betydelsen av fördragets Artikel Fem ser vi som viktigt för stabiliteten också i vår egen del av Europa."

Bildt tar upp riksdagens uttalande om att Sverige ska vara berett att ta emot och lämna militärt stöd till andra EU-länder. Formuleringarna i talet är försiktiga, men jag läser dem ändå som ett sätt att motivera att Sverige nu ingår i Natos försvarsplanering för Baltikum. Det skulle vara bra för trovärdigheten om Bildt och Reinfeldt tog ett steg till och berättade detta öppet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar