tisdag 2 februari 2010

Vad svarar Beatrice Ask om Säpo?

Polisens ointresse för hoten mot yttrandefriheten är skrämmande. Carina Hägg (S) har skrivit en synnerligen viktig riksdagsfråga till justitieminister Beatrice Ask. Jag citerar hela frågan här nedanför.

För min del tycker jag det är svårt att ta Fredrik Reinfeldts tal om att värna Sveriges demokratiska värderingar på fullt allvar så länge Säpo tillåts sköta författningsskyddet så dåligt. När agerar regeringen för att säkra yttrandefriheten?

Carina Häggs fråga:

"SÄPOs ansvar

Jag har mött tjejer och lokalpolitiker som sagt sig inte våga ge utryck för sin mening. Och när människor vågat hävda sina eller andras rättigheter har hot framförts. Men utan att de har fått det stöd och skydd som varit påkallat mot bakgrund av situationen. Och de politiska företrädare som möts av hot efter att ha tagit en samhällsdebatt ska inte behöva mötas av ord som att de får skylla sig själva som debatterar mot som i det här fallet extremister.
Genom Kadafi Husseins kamp har vi fått ökad kunskap om den somaliska extremistgruppen al-Shabab. Men vi vet idag dessvärre även mer om efterföljande hot. Och att skyddsbehovet ska vara avgörande och inte bostadsorten.
Men gruppen som kan få personskydd är idag smalt definierad av Säpo liksom uppdraget. Men Säpo har inte bara ansvar för personskyddet av statsledningen utan också för författningsskyddet där yttrandefriheten ingår. Regeringen har därför mot bakgrund av det bristande personskyddet anledning att förtydliga uppdraget till Säpo.
Jag ser även möjligheter i att utveckla myndigheters förmåga att analysera hotbilder. Jag vill att fler inte färre ska våga försvara demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefriheten i våra bostadsområden.
Mot bakgrund av vad som framkommit är min fråga till jämställdhetsminister Beatrice Ask vad regeringen vidtagit för åtgärder för att vidga personkretsen för personskydd och utveckla förmågan att analysera hotbilder."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar