söndag 3 januari 2016

Rättvisa uppväxtvillkor


Skolan kan spela en avgörande roll för social sammanhållning, men idag är skillnaderna stora. Det behövs en rad reformer. Samma sak gäller andra områden som är viktiga för rättvisa uppväxtvillkor och för att skapa möten mellan unga människor med olika bakgrund. Här är några exempel:

1. Ge skolorna mer resurser, de förstärkningar som hittills gjort är otillräckliga.

2. Ändra skollagen så att även friskolor måste ta emot nyanlända elever. Det är bra att regeringen föreslagit förändringar så att fristående skolor kan ta emot nyanlända, men detta bör skärpas till ett krav för att få statsbidrag.

3. Ställa krav på alla skolor att uppnå mångfaldsmål och att till exempel redovisa skälen för att inte ha minst 10 procent elever med utländsk bakgrund.

4. Dra in statsbidragen till religiösa friskolor.

5. Öka läraryrkets attraktivitet genom ytterligare kompetenssatsningar och höjda löner.

6. Gör det enklare för pensionerade lärare att bidra till undervisningen, inte minst i förberedelseklasser för nyanlända elever. Stöd försök där vuxna med utländsk bakgrund utan svensk lärarexamen kan bidra i skolorna som vuxenstöd och extralärare.

7. Ge Skolverket i uppdrag att analysera genderaspekterna av en majoritet pojkar i skolornas årskullar födda 1998-2002 på grund att det stora antalet ensamkommande barn, och föreslå eventuella åtgärder (t ex stöd till tjejgrupper i skolor med hög andel killar)

8. Öka stödet till barnfamiljer med små ekonomiska resurser.

9. Skärp kraven på kommuner att aktivt söka upp ungdomar som varken studerar eller arbetar – nationell samordnare för “unga utanför” räcker inte.

10. Inför en moderniserad värnplikt med militära och civila inslag.

Tidigare i denna serie:

1. Nu behövs en offensiv för sammanhållning
2. Fler bostäder och insatser mot segregationen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar