tisdag 5 januari 2016

Fler jobb och mer kunskap


Det låter nästan som en besvärjelse. "Låga löner är vägen till integration". Eller möjligen som en välorkestrerad lobbykampanj. Ändå är det ont om fakta som stödjer tesen att försämrade arbetsvillkor skulle vara den trollformel som löser problemen med utanförskap och segregation.

Vad som behövs är ett samlat program för fler jobb och bättre vägar in på arbetsmarknaden. När det gäller svenskar med utländsk bakgrund har regeringen tagit ett antal bra initiativ under år 2015, men mer behövs. Här är några möjliga åtgärder:

1. Bygg ut jobbsatsningarna. Behoven är stora inom den skattefinansierade sektorn, som vård och omsorg (se kommande inlägg om finansiering). Investera i infrastruktur, bostäder och andra långsiktiga samhällsbehov som ger tillväxt.

2. Gör ett större kunskapslyft.  Regeringens satsningar på komvux och folkhögskolor  är utmärkta men behöver byggas ut.

3. Motverka diskriminering (se kommande inlägg om detta).

4. Genomför löftena om traineejobb, extratjänster och ungdomsgaranti. Låt ungdomsgarantin omfatta även ungdomar som inte är registrerade som arbetssökande men som saknar sysselsättning, i linje med vad Stefan Löfven lovade våren 2014.

5. Sätt ordentlig press på ansvariga för snabb validering – inklusive tuffare krav på generaldirektörer för myndigheter som Socialstyrelsen. Det räcker inte med regeringens extrapengar. Här krävs ett nytt förhållningssätt och effektivare myndigheter.

6. Inrätta fler obligatoriska praktikplatser inklusive större insatser av den skattefinansierade sektorn.

7. Fortsätt att reformera SFI (Svenska för invandrare). Hitta system att öka antalet som slutför utbildningen, och för att fånga upp dem som av olika skäl inte klarar att gå under de första åren i Sverige (till exempel ytterligare stöd till folkhögskolor). 

8. Utred frågan om innovativ företagsfinansiering, som mikrokrediter, inte minst med tanke på entrepenörer med utländsk bakgrund.

9. Genomför ytterligare åtgärder för att underlätta för svenskar med utländsk bakgrund som har svaga nätverk på arbetsmarknaden. Det är bra att regeringen ger bidrag till kollektivavtalsslutande organisationer vad gäller nyanländas etablering, men liknande satsningar kan även gälla ungdomar och andra som redan varit ett antal år i Sverige. Undersök om Jens Orbacks förslag om “jobbagenter” från föreningsliv fortfarande kan vara aktuellt. 

10. Arbetsgivarna har ett stort ansvar för att minska snedrekryteringen och anställa fler medarbetare med utländsk bakgrund. Även facket kan göra mer. Varje fackförbund bör gå igenom vad som kan bli bättre inom sitt avtalsområde. Det kan till exempel handla om att underlätta praktikplatser och första jobb för de som saknar nätverk i branschen, och att se över alltför rigida krav för yrkescertifikat. Se över andra förändringar inom kollektivavtalens ram som underlättar för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Fler arbetsgivare och fackförbund bör delta i regeringens initiativ om snabbspår.

11. Inrätta fler platser på yrkesutbildningar. Ompröva de begränsningar som ibland andas skråväsende. Regeringens 2000 platser för utbildning i bristyrken + SFI räcker inte. 

Tidigare inlägg i denna serie:

1. Nu behövs en offensiv för sammanhållning
2. Fler bostäder och insatser mot segregationen
3. Rättvisa uppväxtvillkor
4. Bra hälsovård oavsett bakgrund 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar