tisdag 8 december 2009

Svagt EU-uttalande i Köpenhamn

Sverige talade på hela EU:s vägnar första dagen på klimatmötet. Budskapet var svagt. Andreas Carlgren måste lägga in en högre växel om det ska bli ett bra avtal.

Uttalandena från de stora regionala grupperna när klimatkonferenser öppnar sätter tonen för förhandlingarna. Därför var det olyckligt att Sverige inte ställde tydliga krav på utsläppsminskningar från de rika länderna till år 2020.

Det fanns inte heller med några besked om pengar till u-länderna eller förslag om åtgärder, "policies and measures". Däremot säger EU att Kyotoprotokollet ska skrotas - utan ett färdigt bindande avtal att sätta i dess ställe.

Nyheten från USA att miljömyndigheten EPA klassar klimatförändringarna som en hälsofråga är välkommen, även om beslutet knappast får någon avgörande roll för Köpenhamnsmötet. Det är stor skillnad mot George Bush som begränsade EPA:s inflytande. Barack Obama ger hopp till det globala miljöarbetet när EU snarare går baklänges.

Igår blev Sverige dessutom utnämnt till "Fossil of the Day" (tillsammans med Finland och Österrike) av miljörörelsens Climate Action Network. Regeringen Reinfeldt fick den föga hedrande utmärkelsen för ett förslag om skogen som skulle göra det möjligt för länder som Sverige att öka sina utsläpp kraftigt.

En som miljörörelsen hyllar är däremot förre svenske chefsförhandlaren Bo Kjellén. Samtalet mellan honom och Lotta Bouvin-Sundberg i dagens Gomorron Sverige kan jag verkligen rekommendera. Bo Kjellén svarade lika klokt som vanligt på de intelligenta frågorna.

Klimatveteranen förblir optimist. Bo Kjellén ville gärna tro på en politisk överenskommelse i Köpenhamn. Det avgörande blir troligen pengarna, sa han. Framstegen måste mätas efter hur tydlig uppföljningen blir. Det krävs en detaljerad plan för arbetet fram till ett juridiskt bindande avtal, och slutsatser som inte gör det möjligt för regeringarna att backa från löftena i Köpenhamn, menade Bo Kjellén.

Andra om klimatet: AB, DN, DN2, Expressen, GP, SvD, SvD2, Effekt, Högbergs tankar, Jakop Dalunde, Jonas Sjöstedt, se2009.eu, SAP, Stefan Mårtensson, Åsa Westlund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar