fredag 31 maj 2013

Luckor i Försvarsberedningens analys


Försvarsberedningen har haft i uppdrag att bedöma den säkerhetspolitiska utvecklingen. Den som väntade sig en ordentlig analys av hur Sveriges läge förändrats kan lätt bli besviken.

Visserligen tar beredningen upp en rad viktiga frågor. Militär upprustning i Ryssland. It-hot. Terrorism. Klimatförändringar.

Men på ett centralt område är det tunt. De baltiska länderna har tryckt på inom Nato för ökad trovärdighet i militäralliansens säkerhetsgarantier. Det har medfört mer konkret försvarsplanering inom Nato och fler övningar. Ryssland har å sin sida genomfört övningar som bland annat de baltiska länderna upplever som hotfulla.

Rysslands och Natos övningar i höst illustrerar detta. I Steadfast Jazz och Baltic Host ska Nato öva försvaret av baltiska länder. Rysslands och Vitrysslands storövning Zapad -13 verkar bland annat riktad mot Natos missilförsvar i Östersjöområdet.

Vid en militär konflikt i ett baltiskt land skulle Sverige snabbt kunna dras in. Såväl Ryssland som Nato har ett strategiskt intresse av exempelvis Gotland.

Det ingår sannolikt i Natos försvarsplanering för Baltikum att kunna använda svenskt territorium. Lettlands försvarsminister sade nyligen att han såg Rysslands flygövning i påskas som ett sätt att hindra Nato-förstärkningar till Baltikum.

Regeringen Reinfeldt har för sin del visat sin vilja att sätta in Jas-plan i en attack mot en stormakt som angripit ett grannland, redan innan Nato beslutat hur man skulle agera. I höst sker flygövningen Northern Coasts där Natoplan använder Visby som bas.

Försvarsberedningen borde tydligare ha analyserat Rysslands och Natos intensivare övningsverksamhet i vårt närområde. Det blir märkligt att gå vidare med framtidens försvarspolitik utan en ordentlig bedömning av de risker som vår roll i Natos försvarsplanering och Rysslands upprustning medför.

För övrigt är det förvånande att (S) och (MP) i Försvarsberedningen gått med på långtgående formuleringar om samarbete med Nato-länder kring försvarsplanering, incidentberedskap, och övningar som "inte enbart bygger på fredsfrämjande scenarier". Hur har den interna partiförankringen skett?

Andra om Försvarsberedningen: DN, Ekot, SvD, Annika Nordgren Christensen, Carl Bildt, Staffan Danielsson, m fl

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar