torsdag 8 juli 2010

Tala välfärd och trygghet

De rödgröna har gjort bra utspel i samband med Almedalen. Löftena om mindre klasser i skolan och fler lärare. Nej till privatisering av akutsjukhus. Dagens artikel om jämlikheten. Alliansen framstår som mer splittrad till exempel genom konflikten mellan Maud Olofsson och Fredrik Reinfeldt om skatterna.

Jag hoppas på två saker inför Mona Sahlins tal i kväll.

Det första är att hon angriper rofferiet av skattepengar som borde gå till bättre skolor, hemtjänst, sjukvård. De borgerliga marknadsreformerna inom välfärden har skett utan tillräcklig kontroll av kvaliteten hos de privata utförarna. Dessutom har gemensam egendom sålts ut till underpris: bostäder, skolor, vårdcentraler.

Det andra är att Sahlin kopplar samman social sammanhållning och trygghet. Växande klassklyftor ökar rekryteringen till brottslighet. Alliansens politik leder på sikt till fler "gated communities", där de rika tror sig hitta säkerhet bakom murar. Det fungerar inte, vare sig för den som har pengar eller den som inte har det. Den borgerliga politiken är lika farlig för tryggheten på hemmaplan som den är för säkerheten i vårt närområde.

En tredje sak behöver jag nog inte hoppas på, utan tar för givet. Att Mona Sahlin angriper regeringen för den nedrustning av miljöpolitiken som skadar både Östersjön och Sveriges anseende utomlands. Maud Olofsson talade om havsmiljön, utan att nämna hur hon varit med om att avskaffa miljöskatten på handelsgödsel alldeles nyligen.

[UPPDATERING: Bra utspel av Mona Sahlin om förskolan idag.]

Andra om Almedalen: AB, AB2, DN, DN2, DN3, DN4, Ekot, Exp, Exp2, SvD, SvD2, SvD3, SvD4, Alltid rött alltid rätt, Högbergs tankar, Peter Andersson, Röda berget, med flera

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar