lördag 3 juli 2010

På spaning efter 2014

Vissa stora samhällsfrågor syns sällan i debatten. Jag tänkte ägna veckan i Almedalen åt att leta svar bland alla de över tusen arrangemangen - och i partiledarnas tal. Här är min lista:

1. Nato. Vad händer med Sverige vid en kris i Baltikum, inte långt från Gotland? Ska vi delta i Natos försvarsplanering för länderna på andra sidan Östersjön - eller i sådana övningar? Hur påverkar Finlands vägval diskussionen i Sverige till år 2014? Vilken säkerhetspolitik kommer alliansen att föra om Reinfeldt sitter kvar?

2. Unga utanför. Många talar om ungdomsarbetslösheten, som verkligen är ett stort problem. Men färre verkar bry sig om de tiotusentals unga som varken studerar eller är registerade som arbetssökande. Många saknar fullständiga gymnasiebetyg. Ett slöseri med människors förmåga och en rekryteringsgrund för kriminalitet.

3. Den kreativa generationen. Samtidigt har många ungdomar idag en enorm stark kreativitet och drivkraft med tydligare internationella dimensioner än tidigare. Vi ser det i musiken, bland klädskapare, hos nätinnovatörer. Sverige har en stor ekonomisk möjlighet i detta - men vad krävs för att förverkliga den fullt ut? Är det enbart en fråga om enklare villkor för företag eller handlar det också om att vårda den unika förskolepedagogiken, och att se till att även den som har utländsk klingande efternamn får lån?

4. Grön konkurrenskraft. Vad händer i Kalifornien, Japan, Kina? Hamnar Europa på efterkälken globalt när EU tvekar att gå vidare med en ambitiös miljöpolitik? Vilken effekt har Reinfeldts linje att det mesta av klimatåtgärderna ska göras någon annanstans?

5. Bubbelekonomin. Senaste veckan har finansmarknaderna återigen blivit skakiga. Europeiska banker verkar ha blivit beroende av stora subventioner från ECB och nationalstater. Klarar sig västvärldens ekonomier utan sådan doping? Och vad händer när bubblan spricker - är något parti berett att se till att den krishanteringen blir fördelningspolitiskt rättvis, eller ska hyresgästerna återigen betala för villaägarnas överbelåning?

6. Folkökningen. Sveriges befolkning växer snabbare än på länge, med mer än 200 000 personer under nuvarande mandatperiod. Ökningen kommer att fortsätta nästa mandatperiod. Vad betyder det för partiernas syn på full sysselsättning, till exempel? Hur kan flyktingmottagandet bli bättre? Bristerna finns kvar fast Integrationsverket lagts ned och statistiken inte längre syns lika tydligt.

7. Bostäderna. Hur ska ungdomar kunna flytta hemifrån? Vad betyder Mats Odells systemskifte på sikt för ekonomin när det blivit svårare att byta bostadsort och hitta nytt jobb? Vilka samhällseffekter får segregationen och de stora förmögenhetskillnaderna, som är så tydligt kopplade till boendet?

8. EU. Beslut om den ekonomiska politiken har flyttats till eurogruppen och G20 i den finansiella krisens spår. Sverige är inte med i något av dessa två organ. Vad betyder vår marginalisering på sikt, även för det övriga samarbetet inom EU? Vilken linje om euron skulle de borgerliga partierna driva till 2014 om Reinfeldt sitter kvar?

9. Internationell solidaritet. Sverige har vunnit mycket på att ha stort förtroende i utvecklingsländerna. Misslyckandet vid klimatmötet i Köpenhamn visade på en klyfta mellan EU och många fattiga länder. Vad kan Sverige göra för överbrygga den klyftan? Får Sveriges och EU:s aggressiva ton i handelspolitiken på senare år motsatt effekt? Vilken roll i världen får vi som en tyst och lojal USA-allierad utan självständig röst?

10. Demokratin. Partierna tappar medlemmar. Medier och pr-byråer får större inflytande. Samtidigt förlorar medierna förmåga till kritisk granskning när ägarna kräver nedskärningar på redaktionerna. När det gäller skola, vård och omsorg uppmanas missnöjda medborgare att vända sig till "utförarna", istället för till de politiskt ansvariga för otillräckliga resurser och regler. Är vi på väg mot en mer amerikansk situation, med betydligt lägre valdeltagande? Vad får det i så fall för effekter?

Några frågor att bita i för den som vill höja blicken över de ämnen som brukar dominera valutfrågningarna och de politiska kommentatorernas dagordningar.

Andra om Almedalen: DN, DN2,DN3, med flera

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar