söndag 7 december 2014

Ge flyktingar en bra start i Sverige


Sverige ska ha en solidarisk asylpolitik. Den solidariteten behöver också gälla tiden efter att uppehållstillstånd beviljas.

I dag dröjer det alltför länge innan flyktingar får jobb. Stödet till nyanlända elever är för dåligt. Samtidigt har samhällsklyftorna och arbetslösheten växt. Det är ingen bra grund för social sammanhållning.

Om det blir ett extraval den 22 mars kommer debatten till stor del att handla om invandring, oavsett vad partistrategerna vill. Partierna behöver mer trovärdiga program för hur dagens historiskt sett höga flyktingmottagande ska hanteras. Det gäller inte minst Socialdemokraterna, som måste kunna ge bättre svar än i årets valrörelse.

Men rätten till en bra start i Sverige får inte reduceras till enbart en fråga om valtaktik. Det handlar i första hand om människorna. Om flyktingarna och deras familjer, om levnadsvillkoren i förorter, brukssamhällen, och kommuner som Södertälje, som redan "öppnat sina dörrar".

Jag har skrivit om bättre flyktingmottagande och åtgärder mot segregationen i drygt tio år, inte minst på Aftonbladets ledarsida. Här är några korta punkter om vad jag tror behövs på kort och längre sikt, utan ambition att ge en heltäckande bild:

* Gör mer mot strukturell diskriminering på grund av människors ursprung. Ge ett särskilt statsråd i uppdrag att driva på regeringens arbete för att förändra dagens strukturer, liksom jämställdhetsministern gör på sitt område. Mobilisera fackförbund, arbetsgivare och föreningsliv för att ta itu med hinder (svårigheten att få praktikplatser om man inte redan har personliga nätverk i arbetslivet, för att ta ett av många exempel).

* Se til att Migrationsverket, AMS och andra myndigheter får de anslag de behöver för att klara de närmaste årens stora flyktingströmmar. Höj ersättningsnivåerna till kommunerna för flyktingmottagande. Reformera systemet för eget boende, EBO, i linje med Södertälje kommuns förslag

* Genomför en Lex Vellinge i linje med förslaget från Luciano Astudillo och Anders Lago år 2010, så att kommuner inte kan vägra ta emot flyktingar. Förslaget om ett ekonomiskt utjämningssystem räcker inte..

* Förändra bostadspolitiken. På kort sikt: inrätta ett rejält investeringsstöd till hyresrätter. Ge ett särskilt stöd för tillfälliga bostäder med asylplatser under de närmaste åren. Se över plan- och bygglagen för att snabbt kunna få fram åtminstone tillfälliga bostäder. Utred en förändring på längre sikt i riktning mot Österrikes sociala bostadspolitik.

Rusta upp miljonprogrammet. Mona Sahlin lovade på sin tid 15 miljarder kronor under sex år. Pengarna försvann gradvis i budgetprocesserna. Nu vill regeringen ha ett stöd till miljöupprustning. Det är bra, men satsningen behöver vara större och omfatta fler aspekter.

* Bygg ut jobbsatsningarna. Behoven är stora inom den skattefinansierade sektorn, som vård och omsorg (se nedan om finansiering). Öka antalet föreslagna platser i traineejobb och extratjänster.

* Utnyttja nya svenskars kunskaper bättre, genom validering men också genom att riva andra hinder som alltför rigida krav för yrkescertifikat eller alltför litet antal utbildningsplatser på yrkesutbildningar.

* Låt ungdomsgarantin omfatta även ungdomar som inte är registrerade som arbetssökande men som saknar sysselsättning. Ställ bindande krav på kommunerna om bättre uppföljning av ungdomar som vare sig studerar eller jobbar, i linje med förslagen från utredningen Unga utanför (2003).

* Höj statsbidragen till skolor med svåra förutsättningar. Öka stödet till nyanlända elever i grundskola och gymnasium.

* Fortsätt att reformera SFI (Svenska för invandrare). Hitta system att öka antalet som slutför utbildningen, och för att fånga upp dem som av olika skäl inte klarar att gå under de första åren i Sverige (till exempel ökad stöd till folkhögskolor).

* Förbättra traumakompetensen i sjukvården och andra delar av samhället.

* Inrätta ett kansli i statsrådsberedningen för att samordna insatserna de närmaste åren, inspirerat av Anne-Marie Lindgrens förslag.

Att genomföra alla dessa förslag kräver stora ekonomiska resurser. Det är nödvändiga investeringar för Sverige i en unik situation.

Det mest rimliga sättet att hitta ekonomiskt utrymme för sådana framtidsinvesteringar är att ändra överskottsmålet.

En annan möjlighet är att öka statens inkomster, exempelvis genom att återinföra fastighetsskatten eller dra tillbaka det senaste jobbskatteavdraget.

Det tredje sättet är att minska andra statliga utgifter, till exempel genom att senarelägga höjningar av a-kassan och ersättningstaken i socialförsäkringarna. Det vore en olycklig väg, men den som inte är beredd att välja någon av de två tidigare finansieringssätten kommer att tvingas till sådana svåra val eller till en förändrad migrationspolitik.  

Läs gärna mer i tidigare texter. Några av dem finns här:

Investera mot segregationen (2013)

Siffertrixande och brist på politik (2013)

Sweden´s changing (Open Democracy 2009-12-10)

Integrationspolitiken som försvann (2009)

S måste vässa sin integrationspolitik (Aftonbladet 2009-08-28) 

Sätt fart på byggandet, finansminister Borg (Aftonbladet 2009-03-10) 

Glöm inte förorten när jobben försvinner (Aftonbladet 2009-03-06)

Ekerö borde lära av mångfalden i Gnosjö (Aftonbladet 2008-05-13)

Våga kämpa mot barnfattigdomen (Aftonbladet 2006-08-10)

Integration stavas rättvisa och pengar (Aftonbladet 2006-01-24) 

Knattarna fastnar i Reinfeldts stängsel (Aftonbladet 2006-01-05) 

Folkpartiets kluvna tungor om flyktingar (Aftonbladet 2005-08-18) 

Stolthet och pengar bryter utanförskapet (Aftonbladet 2005-02-16) 

Inga invandrare i Perssons Björkvik (Aftonbladet 2004-08-03) 

Nyfattigdomen måste få plats i vårbudgeten (Aftonbladet 2003-02-01) 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar